Pozvánka na členskú schôdzu Združenia vlastníkov lesa a trávnych porastov

Kategória

Združenie vlastníkov lesa a trávnych porastov Matejovce nad Hornádom, pozem. spol. pozýva svojich členov na schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 1. apríla 2023 v sále kultúrneho domu Matejovce nad Hornádom so začiatkom o 9:00 hod.

Hlavným programom schôdze bude voľba nových členov výboru a dozornej rady pre ďalšie obdobie. Záujemcovia o kandidatúru na post člena výboru alebo dozornej rady sa môžu nahlásiť e-mailom na zvltpmatejovcenh@gmail.com najneskôr do 18. 3. 2023 z dôvody prípravy volebných listín.

Tiež dôležitým bodom programu bude rozhodnutie o rozdelení a vyplatení zisku, prosíme preto všetkých podielnikov o aktívnu účasť, aby schôdya bola uznášaniaschopná.

Zverejnené 18. marca 2023.
Bez úpravy .