Starosta obce: Marta Stanislavová
Zástupca starostu: Danka Kubovčíková

Poslanci Obecného zastupiteľstva:
Ladislav Dolanský
Ondrej Farkašovský
Danka Kubovčíková
Jaroslav Smotrila
Ambróz Franko

Zloženie Obecnej rady:
Jaroslav Smotrila
Ladislav Dolanský
Danka Kubovčíková

Komisia finančná:
Ambróz Franko - predseda
Daniela Schmidtová - členka

Komisia stavebná:
Jaroslav Smotrila - predseda
Ondrej Farkašovský - člen

Komisia kultúrna a športová:
Ondrej Farkašovský - predseda
Danka Kubovčíková, Dana Hozzová, Renáta Hurajtová - členovia

Komisia životného prostredia:
Ladislav Dolanský - predseda
Miroslav Hurajt st. - člen

Komisia verejného záujmu:
Danka Kubovčíková - predseda
Ladislav Dolanský - člen