Vianočné predstavenie žiakov ZŠ - 19. 12. 2012


Mesiac úcty k starším - 21. 10. 2012


Športovo vedomostný pretek - 25. 9. 2012


Športový deň -16. 6. 2012


Deň matiek


Mikuláš v našej obci


Úcta k starším


AVITUR 2011 - 10. 9. 2011


Karneval - 6. 3. 2011