Digitálne mesto - zverejňovanie zmlúv

Všetky zverejnené faktúry nájdete na nasledovnom odkaze: 

https://matejovcenadhornadom.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#matejovcenadhornadom/FDOD/2015


Odmeňovanie darcov krvi


Mikuláš 2016


Úcta k starším 2016


Farský výlet - Turzovka


Návšteva hokejistov Hudáčkovcov


Karneval 2016


Mikuláš 2015


Úcta k starším 2015


Deň matiek 2015


Karneval 2015


Misie 2014

     Po dlhých rokoch nadišla príležitosť, že sa aj v našej farnosti uskutočnili ľudové misie. Zúčastnili sme sa na svätých omšiach a na prednáškach zameraných na rôzne témy. Konali sa tiež stretnutia so ženami, s mužmi, s deťmi v školách i s manželmi a mládežou. Taktiež sme absolvovali sviatosť zmierenia, bez ktorej by samotné misie nemohli dosiahnuť takú hĺbku a nedotkli by sa tak intenzívne každého z nás.

Vysluhovaná bola aj sviatosť pomazania chorých a pri jej rozdávaní vládol v našom kostole úžasný pokoj. Na záver ľudových misii sa uskutočnilo požehnanie kríža.

Poďakovanie patrí misionárom, Martinovi a Michalovi a tiež aj nášmu duchovnému pastierovi, ktorý nás na misie už dlhšie pripravoval a nabádal k ich hlbšiemu prežívaniu.


Mikuláš

Pri žiarivom stromčeku pred kultúrnym domom sa 6.12.2014 zišli rodičia so svojimi malými

ratolesťami, aby sa stretli s Mikulášom. Mikuláš mal so sebou aj svojich pomocníkov, anjela a

čerta, ktorého sa detičky báli, ale nemali dôvod, keďže celý rok poslúchali. Každý Mikulášovi

prezradil svoje meno. Niektorí mali odvahu a nebáli sa Mikulášovi aj niečo zarecitovať či

zaspievať. Mikuláš bol štedrý a každé dieťa obdaril balíčkom sladkosti. Ďakujeme Mikulášovi

a jeho pomocníkom za príjemnú atmosféru a tešíme sa na ďalšie stretnutie s nimi zase o rok.


Mesiac úcty k starším


XI. ročník európskej súťaže historických striekačiek v Poľsku- Smigiel

Pri príležitosti XI. ročníka európskej súťaže historických striekačiek v Poľsku, v časti Smigiel, sa naši hasiči predviedli a ukázali čo dokáže naša 115 rokov stará historická striekačka  „Angelika“. 

V prvý deň pobytu sa dve členky DHZ Veronika Stanislavová a Júlia Dolanská zúčastnili na súťaži MISS HASIČKA, kde sa síce neumiestnili, ale predsa získali cenné dary. V druhý deň sa konala už spomínaná súťaž historických striekačiek, kde dobrovoľní hasiči reprezentovali našu obec a umiestnili sa na 2. mieste v skupine zahraničných hostí.

Za účasť sa osobne prišiel poďakovať aj generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, p. Vendelin Horváth.

O reprezentovanie Slovenska, našej obce a o výborne umiestnenie sa pričinil predseda DHZ Ladislav Dolanský, Ing. Vincent Smotrila, Miroslav Hurajt, Ondrej Janošík, Branislav Mikolaj, Matúš Macala, Peter Hozza, Júlia Dolanská, Gabriela Hurajtová, Martina Grešová  a Veronika Stanislavová. Za reprezentáciu im srdečne ďakujeme.


Stretnutie rodákov


Posedenie pri „Vatre“

Aj tento rok, ako každoročne, sa v našej obci konalo posedenie pri „VATRE“ na počesť sv. Floriána, patróna hasičov. Za organizáciu môžeme ďakovať našim mladým dobrovoľným hasičom a za poskytnutie dreva Združeniu vlastníkov lesa a trávnatých porastov Matejoviec nad Hornádom. Vatra sa začala rôznymi súťažami pre deti, ako skákanie vo vreci, maľovanie vatry či fúkanie balónov až do ich prasknutia. Po zotmení bola vatra zapálená a túto milú povinnosť dostala do svojich rúk starostka obce Terézia Kočišová. Po zapálení vatry sa ľudia vybrali k svojim vlastne vytvoreným ohniskám a začala sa „opekačka“. Občania mali k dispozícii aj stánok s občerstvením, o ktorý sa postaral vlastník miestneho hostinca. Posedenie pri vatre sa konalo do skorých ranných hodín.


Úcta k starším


Vysvätenie prameňa

Funkčnosť obecného vodovodu občania okúsili prvý raz 8. novembra 1973, kedy kolaudáciou bol uvedený do užívania. V tom čase bol predsedom MNV už nebohý p. Viktor Smotrila. Projektom stavby bol Ing. Vincent Hozza.

Celkové náklady na výstavbu vodovodu boli 1.669 128 SK (55 405 EUR). Občania prispeli čiastkou 40.000 Sk (1 329 EUR). Zo štátneho rozpočtu obec získala 722 128 Sk (23 970 EUR). Bezplatne bolo odpracovaných  celkom 13 688 hodín, z toho 1 222 hodín odpracovala mládež.

Obec Matejovce nad Hornádom pri príležitosti 40. výročia výstavby vodovodu dala zhotoviť kaplnku, v ktorej je osadený obraz sv. Jana Nepomuckého - patróna vody. Jej posvätenie , ako aj posvätenie prameňa vykonal Mgr. Matúš Perignát - správca farnosti za účasti starostky obce, poslancov OZ a a občanov obce 6. októbra 2013.

Ďakujeme všetkým občanom, mnohí z nich už odpočívajú v pokoji, všetkým tým, ktorí žijú medzi nami a pričinili sa o  toto dielo. Vážme si tento vzácny dar - dar vody, ktorý je v súčasnosti čoraz vzácnejší.

Terézia Kočišová
starostka obce


Deň matiek


Fašiangové posedenie - Klub dôchodcov


Aktivity v materskej škole


Otvorenie nových priestorov základnej školy


Karneval 2013